Telefon : +90 (212) 283 45 69 enargeo@enargeo.com ENG

Kurumsal

ENAR Mühendislik Mimarlık ve Danışmanlık

1992 yılında kurulmuştur.

Zemin ve Temel Mühendisliği (Geoteknik) ve Tünel Mühendisliği alanlarında hizmet veren uzman bir firmadır..

Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda projede görev almış, zemin, temel mühendisliği ve tünel mühendisliği araştırmaları yapmış, geoteknik danışmanlık, projelendirme, kalite kontrolu ve teknik kontrolluk hizmetleri sunmuştur.

Arazide zemin ve temel mühendisliği etütlerinin yapılması ve raporlanması konularında uzmandır. Bu bağlamda zemin araştırma sondajları, koni penetrasyon deneyi, Menard presyometre deneyi, plaka yükleme deneyi, arazi permeabilite deneyi ve benzeri arazi deneyleri ile jeofizik etütleri ve zemin laboratuarı deneylerini yapmaktadır.

Bünyesindeki deneyimli uzman mühendislerle ilgi alanındaki yenilikleri yakından takip etmekte, titiz ve yüksek kalite anlayışı ile hizmet verdiği tüm projelerin ulusal ve uluslar arası standartlar çerçevesinde tasarlanmasını ve inşa edilmesini amaçlamaktadır.

Çok sayıda bina, otoyol, rıhtım, sanayi tesisi, çöp deposu, arıtma tesisi, tünel-metro, aç-kapa yapılar, derin kazı, viyadük, köprü, kolektör, termik ve doğal gaz santralları, gölet, sulama kanalı inşaatlarının projelendirmesi aşamasındaki etütlerde görev almış, bu mühendislik yapılarının inşaatı sırasında danışmanlık hizmeti vermiştir.

Deprem bölgelerinde bulunan ve hasar görmüş olan veya yapısal zayıflık gösteren binaların deprem yönetmeliği uyarınca deprem güvenliğinin belirlenmesi, yapısal ve temel güçlendirme projelerinin hazırlanması ve güçlendirilmesi konularında çalışmalar yapmaktadır.

Korozyona uğramış betonarme ve çelik yapıların, iskelelerin, rıhtım yapılarının durumlarının tespitinde, yapısal güçlendirme projelerinin hazırlanmasında ve güçlendirilmesinde ve korozyon mühendisliği konularında etütler ve proje yapmakta, danışmanlık ve teknik kontrol hizmetleri vermektedir.